• 1s.jpg
  • 6s.jpg

Необходими документи за записване

   1. Двете лични карти на младоженците.


Необходими документи за сключване на граждански брак
    1. Двете лични карти на младоженците
    2. Декларация /получава се в сватбеното бюро/
    3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват.
    4. Фактура за озвучаване на сватбеното тържество
    5. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд.
    6. Младоженците със семейно положение разведен/а/ да носят последното бракоразводно решение
    7. Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ да носят съответния документ.
    8. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения.

В деня на Вашата сватба трябва да бъдете в обредната зала заедно с кумовете си 10 мин. преди определения час.

    Носете със себе си:

  • двете лични карти
  • сватбени пръстени
  • ритуални чаши
  • шампанскo